černý granulát

Plastový regranulát vyrovnává ekologický dluh a snižuje náklady firem

Plasty začínaly jako převratný výdobytek vědy, dnes se bez nich svět nedokáže obejít. Tam, kde je produkce plastů, je samozřejmě potřeba jejich likvidace. Jak odpadních plastů z průmyslové výroby, tak plastového odpadu, který produkují domácnosti. Zatímco třídění a recyklace papíru a skla zdála se být u nás přirozená, na plasty se poněkud zapomnělo. Ostatně s prvními žlutými kontejnery se setkáváme až koncem 20. století.
láhev ve vodě

Investice do recyklace je cesta správným směrem

Ekologie je v poslední době tématem číslo jedna. Naše generace se potýká s plastovým znečištěním, které je pokládáno za dosud největší ekologickou katastrofu. Plastů jsou plné moře, oceány, odpadkové koše v domácnostech, a dokonce i média. Přispět se snaží také jednotlivci ať už omezením používání plastů, svědomitým tříděním a organizováním hromadných úklidů, nebo podporou systémových změn prostřednictvím investování do rozvoje recyklačního průmyslu .
odpad

Co s tím zbytkem?

Ze směsného plastu odevzdaného do žlutých kontejnerů dokážeme v současné době opětovně využít zejména PET lahve, které tvoří zhruba čtvrtinu až třetinu z celkového množství odevzdaných plastů. Dalších cca 10 až 20 % představuje materiál HDPE, z něhož se vyrábějí nádoby na čisticí a bělicí prostředky, plastové výrobky do domácnosti, hračky, zahradní nábytek nebo třeba popelnice. I ten je relativně snadno recyklovatelný. Pro zbývající polovinu obsahu žlutého kontejneru se však hledá materiálové využití . Poměr recyklovatelnosti dosud nevyužitých plastů navyšuje skupina Plastic Union.
turbiny

Skupina ette vybuduje větrný park v Polsku

Emaru, člen skupiny ette, vybuduje pilotní projekt větrného parku ve středním Polsku na ploše 11 km2. Jedenáct větrných věží o plánovaném instalovaném výkonu 26 MW by mělo do sítě dodávat 58–66 GWh elektrické energie ročně.
hala

Další cirkulární technologie na zpracování vytříděných plastů je tady!

Většinu vytříděných plastů, jako jsou obaly od potravin, drogerie či kelímky od jogurtů, neumíme zpracovat a tak bohužel končí na skládkách nebo v zařízeních na energetické využívání odpadů. Skvělou zprávou je, že v České republice vznikají první technologie, které mění tyto plastové odpady opět na zdroje. Ze získaného regranulátu se následně vyrábí například trubky nebo palety.