naše projekty

financujeme a řídíme projekty ve čtyřech základních

odvětvích, která se vzájemně ovlivňují, těží 

ze synergických efektů a jsou postavena 

na společném pilíři - inovacích 

klíčovou roli v každém našem projektu
hrají lidé

klíčovou roli v každém našem  projektu hrají zkušení

a pracovití lidé a za každým projektem stojí příběh

určující základní hodnoty pro naši práci