ette vizual projects

naše projekty

financujeme a řídíme projekty ve čtyřech základních

odvětvích, která se vzájemně ovlivňují, těží 

ze synergických efektů a jsou postavena 

na společném pilíři - inovacích 

služby

technologie

udržitelnost

životní styl