Role poradce bude více vztahová, zaměřená na kvalitní poradenství v klíčových segmentech

Z hlediska poradenského trhu jsou technologie na vzestupu, nicméně pořád na začátku, říká v rozhovoru Mojmír Kramný, ředitel a jednatel společnosti holver. Vše se bude v dalších letech podle něj postupně vyvíjet a neustále gradovat. Přijdou nové, technologické firmy. Role poradce tak bude v budoucnosti v důsledku toho více vztahová, zaměřená na kvalitní poradenství v klíčových segmentech. U složitějších produktů a bonitní klientely bude hrát poradce roli konzultanta za odměnu placenou klientem, u jednoduchých pak affiliate roli.

mojmir kramny

Jak posunul loňský rok a covid vaši společnost?

Co vaše výsledky a jak se vám daří v letošním roce? Již před covidem jsme začali pracovat na zjednodušení a zrychlení některých procesů, včetně elektronických dokumentů a digitálního podpisu. Loňský rok vše ještě více katalyzoval a zformoval do finální podoby. Adaptovali jsme se na online komunikaci a vzdělávání, které stále silněji vnímáme jako klíčový prvek úspěšné a dlouhodobé spolupráce. Celkově jsme v loňském roce zaznamenali 18% nárůst obratu a podle dostupných čísel za první kvartál letošního roku to vypadá, že ten letošní rok bude ještě o poznání úspěšnější. Jde nám o dlouhodobý a kontinuální růst, ne o skokové navýšení, které se pak mnohdy odráží na kvalitě servisu a pomalé reakční době.

Na co se zaměříte ve zbytku letošního roku?

Letošní rok je a bude ve znamení integrace online nástrojů. Aktuálně se nám sbíhá několik projektů, které již nějakou dobu připravujeme, druhá půlka roku tak bude na novinky celkem výživná. Zde jen výběr toho nejdůležitějšího:

2. čtvrtletí 2021

  • Aktuálně jsme spustili službu potvrzení vinkulací k hypotečním úvěrům na centrále holver.
  • V červnu k modulu Online hypotéky přidáme Online spotřebitelské úvěry a rozšíříme tak API na další banky, u kterých budeme moci proskórovat, ověřit registry, sazbu a schválit úvěr přímo z našeho systému.
  • V červenci spouštíme zbrusu nové agregátory neživotního pojištění – auta, majetek, cestovko a odpovědnost. Paperless proces, sjednání zaplacením, ve výročí automatická rekalkulace smlouvy (včetně automatického ocenění vozidla před výročím pro rekalkulaci HAV), asistentský přístup a samozřejmě integrace do našeho core systému.

3. čtvrtletí 2021

  • Investiční platforma
  • Přidání modulu Překlenovací úvěry – kalkulace

4. čtvrtletí 2021

  • Srovnávač a sjednávač životního pojištění

Projektem celého letošního roku s přesahem do roku příštího je pak nový core systém Finanční studio 2.0, do kterého integrujeme všechny obchodní aplikace a vytvoříme tak prostředí pro poradce i klienty, ve kterém budou moci vzájemně komunikovat, evidovat a sledovat aktuální stav u sjednaných produktů, detekovat nové obchodní příležitosti a následně sjednat.

Posunuli jste se také v oblasti digitalizace. Co nového chystáte pro poradce i klienty v současné době?

Co se týká digitalizace, dokončujeme integraci obchodních aplikací do komplexního online workflow. V praxi je to načtení dat klienta z core systému do online povinných dokumentů v aplikaci Legal, zaznamenání požadavků a potřeb klienta, analýza prostřednictvím srovnávačů a sjednání – vše bez papíru! Tím to ale nekončí. Pro kvalitní poradenskou péči je třeba dobrá evidence a následný servis. Do nového systému tedy budeme přidávat klientskou zónu, aby poradci i klienti měli vše na očích a mohli sledovat vývoj a kvalitu servisu v čase. Klienti tak budou moci kdykoli vyvolat poptávku a nechat si připravit nabídku na míru.

Vyvíjíte tedy vlastní řešení interního systému a obchodních nástrojů v kombinaci s SaaS. Jaké jsou výhody, případně i nevýhody tohoto přístupu?

Ano, chceme se zaměřit na vytvoření vlastního core systému a využití SaaS řešení, které jsou již v dnešní době na vysoké úrovni. Za riziko těchto řešení se dříve označovaly omezené možnosti customizace, nízká přenosová rychlost a kvalita zabezpečení. Dnes však již mají poskytovatelé těchto služeb zabezpečené servery a data na vyšší úrovni než jejich zákazníci, o rychlosti přenosu nemluvě. V kombinaci těchto řešení s vlastním core systémem vidíme jednoznačně příležitost. Výhodu spatřujeme především v garanci aktualizací dat, vylepšování softwaru, servisní podpoře a možnosti kdykoli změnit a vybrat to nejlepší, co bude trh aktuálně nabízet. My v holveru se pak chceme zaměřit na špičkovou propojenost s našimi systémy a procesy, aby bylo vše jednoduché, intuitivní a na vysoké úrovni.

Přečíst celý článek

Související články