Mojmír Kramný: Koronavirus nastaví ve finančním poradenství nové standardy

Karanténa ztížila práci mnoha profesím, finanční poradenství nevyjímaje a prověří aktuální připravenost poradců i klientů. Na druhou stranu přináší i pozitiva, urychlí adaptaci na online řešení a ukotví nové standardy. Jaké výzvy čeká poradce během a po koronaviru? Na otázku odpovídá Mojmír Kramný, ředitel broker poolu holver.

mojmir kramny

Jak má nyní finanční poradce udržovat kontakt se svými klienty? 

V aktuální situaci je klíčové zůstat s klientem v kontaktu. Není-li to možné osobně, pak alespoň telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím různých komunikačních platforem. Důležité je u klientů provést informační hygienu a osvětlit rychle se měnící informace z médií a praxe. Pokud něco skutečně ovlivňuje náladu ve společnosti, tak je to strach, plynoucí z nejistoty, neinformovanosti. Finanční poradce by tak měl mít přehled o aktuální situaci, jak na finančním trhu, tak o opatřeních souvisejících se zmírněním dopadů koronaviru a tyto by měl předat srozumitelně svým klientům. Je třeba si uvědomit, že finanční plány, které se sestavují pro klienty, mají dlouhodobý charakter a daný cíl. Ten by neměl být ovlivněn krátkodobými krizemi, ať už jsou ekonomické nebo jiné, z hlediska dlouhodobosti finančních plánů jsou totiž nevyhnutelné. Pokud je poradce skutečným profesionálem, může pomoci vyvést klienty z této situace a významně posílit svou přidanou hodnotu a vzájemnou vazbu.

Ovlivní koronavirus budoucnost finančního poradenství? 

Určitě urychlí adaptaci poradců na online řešení a věřím, že může být i impulsem ke změně některých regulatorních omezení a nastavení nových standardů v celém finančním sektoru. Největší očekávání vidím v plošné změně mentality klientů, kterými současná situace skutečně otřásla a zastihla většinu z nich nepřipravené. Je třeba odtrhnout klienty od spotřeby a začít s nimi pracovat systematicky a dlouhodobě. Vytvoření krátkodobých rezerv, střednědobé a dlouhodobé investování s diverzifikací rizik rozložením kapitálu do různých tříd aktiv, konsolidace nezdravých úvěrů a pojištění rizik, to jsou cesty jak se připravit na obdobné situace. 

Co nyní přinášíte svým partnerům, z hlediska podpory? 

Naše partnery z řad finančních poradců se snažíme adaptovat na aktuální situaci. Sdílíme nejdůležitější informace a prostřednictvím našich odborníků-supportů přinášíme plnou podporu a konzultace. Aktuálně jsme dokončili celý proces online záznamů z jednání včetně elektronického podpisu, který je v této chvíli velkým přínosem. Připravujeme nová online školení a meetingy. Reagujeme na pomoc státu a připravujeme proces, který bude řešit lepší dostupnost a provázanost úvěrů se zárukou ČMZRB. 

Jaký dopad bude mít situace na holver?

Celkové dopady na holver budou závislé na délce trvání opatření a na celkové náladě spotřebitelů, dočasně tak počítáme s poklesem 40-60 %. Rozhodně ale neztrácíme elán v tom, co děláme. Důležitější bude následné nastartování celého sektoru a v tom jsem optimista. Celá krize nemá ekonomický spouštěč a věřím, že nastaví-li se ty správné kroky, celý trh se může zotavit velmi rychle. 

Související články