Plastový regranulát vyrovnává ekologický dluh a snižuje náklady firem

Plasty začínaly jako převratný výdobytek vědy, dnes se bez nich svět nedokáže obejít. Tam, kde je produkce plastů, je samozřejmě potřeba jejich likvidace. Jak odpadních plastů z průmyslové výroby, tak plastového odpadu, který produkují domácnosti. Zatímco třídění a recyklace papíru a skla zdála se být u nás přirozená, na plasty se poněkud zapomnělo. Ostatně s prvními žlutými kontejnery se setkáváme až koncem 20. století.

černý granulát

Regranulace, tedy přeměna plastového odpadu na druhotnou surovinu, nabízí elegantní, ekologické a ekonomické řešení globálního problému s plasty a naplňování cílů materiálové recyklace. Uplatnění najde především ve výrobě, kde nahrazuje suroviny primární a šetří firmám náklady.

Z přírody si bereme víc, než je schopna produkovat

Z přírody si bereme více, než je schopna produkovat a obnovovat. Ještě do sedmdesátých let nám planeta poskytovala více, než jsme potřebovali. Poté naše globální spotřeba začala růst takovým tempem, že aktuálně lidstvo spotřebovává více zdrojů, než kolik je planeta během roku schopna obnovit. Žijeme na ekologický dluh a „okrádáme“ další generace. Ohleduplnost a odpovědnost za vlastní spotřebu jsou tak čím dál aktuálnější témata, která se dotýkají nejen jednotlivců, domácností, ale také firem.

Na scéně se objevuje ekologický a ekonomický regranulát

Na scéně se nově objevuje plastový regranulát, který je pro firmy zajímavý nejen z ekonomických, ale také ekologických důvodů. Výhodou plastového regranulátu je jeho flexibila a oproti „virgin“ plastu také nižší cena. Je možné jej zabarvit do nejrůznějších odstínů a přidat potřebná aditiva dle poža- davků klienta. V závislosti na materiálu se dá použít při vyfukování, vytlačování i vstřikování.

Regranulát se používá zejména ve výrobě trubek, chrániček, plastových kbelíků a dalšího úklidového náčiní, kompozitních materiálů, palet, ale díky vysoké čistotě a kvalitě také v automobilovém průmyslu.

černý granulát
Plastový regranulát

Související články