Skupina ette vybuduje větrný park v Polsku

Emaru, člen skupiny ette, vybuduje pilotní projekt větrného parku ve středním Polsku na ploše 11 km2. Jedenáct větrných věží o plánovaném instalovaném výkonu 26 MW by mělo do sítě dodávat 58–66 GWh elektrické energie ročně.

turbiny

Nejlepší místa pro větrný park jsou místa, kde proudí silný a stabilní vítr. Lokalita pro umístění větrného parku pod názvem Waganiec byla vybrána na základě měření větrných podmínek, které probíhalo po dobu tří let v cílové oblasti regionu Kujavsko v nadmořské výšce 90 m.n.m.

Větrné elektrárny by měly vznikat tam, kde to má smysl, tedy v místech se stabilním prouděním vzduchu, abychom zabezpečili kontinuální dodávky elektřiny, a proto velmi pečlivě vyhodnocujeme lokality pro jejich umístění.

upřesnil k projektu Daniel Barč, CEO skupiny ette

Projekt je nyní ve stavu výběre dodavatele turbín. Začátek výstavby se předpokládá v období měsíců únor a březen 2020 a uvedení do provozu pak začátkem roku 2021.

Cílem projektu je zajistit zvyšující se poptávku po zelené energii a zajistit bezpečné a kontinuální dodávky elektřiny. Vyšší smysl vidí skupina ette v šetření primárních surovin a ochraně životního prostředí. Větrný park ušetří ročně až 26 000 tun uhlí a 40 000 tun emisí CO2.

Související články